sahypa_banner

Önümler

OEM Hil bölek satuw zynjyrynyň äýnegi agaç güneşli aýna displeýi

Gysga düşündiriş:

1. Aýna displeýi tebigy agaçdan we metal demir simden ýasalýar
2. Her displeý stendinde 4 jübüt äýnek saklanyp bilner
3. Stolda äýnek görkeziň
4. weeňil we hereket etmek aňsat
5. Sergi, dükan ekrany, öý bezegi üçin amatly
6. Gurmak we arassalamak aňsat


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1. Aýna displeýi tebigy agaçdan we demir demir simden ýasalýar 2. Her displeý stendinde 4 jübüt äýnek bolup biler 3. Stoluň üstünde äýnek görkezmek 4. lighteňil we hereket etmek aňsat 5. Sergi, dükan ekrany, öý bezeg 6. Gurmak we arassalamak aňsat
1. Aýna displeýi tebigy agaçdan we demir demir simden ýasalýar 2. Her displeý stendinde 4 jübüt äýnek bolup biler 3. Stoluň üstünde äýnek görkezmek 4. lighteňil we hereket etmek aňsat 5. Sergi, dükan ekrany, öý bezeg 6. Gurmak we arassalamak aňsat

Material we ululygy:

Agaçdan / äýnekden ýasalan.Çäreler 240 * 240 * 360 Bu äýnek eýesi 4 jübüt aýna aýnasyny ygtybarly we tertipli görkezmek ýa-da saklamak, äýnegiňizi dyrnaklardan we tozanlardan goramak, çekiş ýeriňizi tygşytlamak we äýnekleriňizi aňsatlyk bilen tapmak üçin döredildi.

Amaly äýnek stendi:

gündelik äýnekleri görkezmek, düzeltmek, gurnamak, äýnek ýa-da äýnek okamak üçin ajaýyp.Hasaplaýjylarda / planşetlerde ulanmak üçin amatly.
Sergiler, dükan displeýleri, öý bezegi, şahsy ammar we äýnek kolleksiýasy üçin amatly.Islendik öýde ýa-da açylýan dükanda görkezmek üçin ajaýyp ululyk.
Gurmak aňsat: Komponentleri bir ýere jemlemeli bolarsyňyz, ýöne aňsat we amatly.

Aýratynlyklary:

Reňk: Agaç reňk
Material: agaç
Önümiň ölçegi (gurnalan): 260 * 260 * 380MM

Paket sanawy:

1 * Günlük äýnekleriniň ekrany
Diňe aýna aýna displeýini satýarys, ýöne beýleki zatlar goşulmaýar.
Günlük aýna displeýi 3/4/5 jübüt üçin äýnek rack

Aýratynlyklary:

Her stendde 3/4/5 jübüt günlük äýnegi saklanyp bilner.
Aýna aýna displeýini ýygnamak aňsat.
Ykdysady aýna aýna stendi.
Bellik: Önümi alanyňyzda haýsydyr bir mesele bar bolsa, haýyş edýäris.Meseläni çözmek üçin elimizden gelenini ederis.

1. Aýna displeýi tebigy agaçdan we demir demir simden ýasalýar 2. Her displeý stendinde 4 jübüt äýnek bolup biler 3. Stoluň üstünde äýnek görkezmek 4. lighteňil we hereket etmek aňsat 5. Sergi, dükan ekrany, öý bezeg 6. Gurmak we arassalamak aňsat
1. Aýna displeýi tebigy agaçdan we demir demir simden ýasalýar 2. Her displeý stendinde 4 jübüt äýnek bolup biler 3. Stoluň üstünde äýnek görkezmek 4. lighteňil we hereket etmek aňsat 5. Sergi, dükan ekrany, öý bezeg 6. Gurmak we arassalamak aňsat

  • Öňki:
  • Indiki: