sahypa_banner

Önümler

Moda Lýuks OEM Täze stil displeýi “Watch Counter Display”

Gysga düşündiriş:

1. Bambukdan, akrilden ýasalan displeý stendine tomaşa ediň
2. Aç-açan akril çyglylyga, tozana we çaknyşmaga garşy giňişligi gurşap alýar
3. Sagat akril bazasy bilen goldanýar
4. Açyk akril C görnüşli esas
5. Diňe LOGO bilen ýüpek ekranly


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

a (1)
a (2)
a (3)

Bu element hakda

El Zergärçilik displeýiniň ölçegleri: 12,6 "L x 12.6" W x 12.2 "H /. Bir paket üçin 1 bölek, sagat goşulmaýar.
Natural Tebigy bambukdan we ýokary hilli akril, gaty güýçli we çydamly, uzak wagtlap ulanmak üçin ajaýyp.Qualityokary hilli akril çarçuwa sagadyňyzyň çyzylmagynyň öňüni alýar.
Lux Lýuks sagadyňyz, sagadyňyz, bilezik şaý-sepleriňizi görkezmek we saklamak üçin amatly, ýönekeý we ajaýyp dizaýn şaý-sepleriňiziň ajaýyplygyny özüne çekip bilmez we ajaýyp görnüşi dürli şaý-sepler üçin amatlydyr.
Retail Bölek satuw dükanlary we söwda sergileri, satyjylara tomaşa etmek üçin amaly we hökmany iş taslamalaryny dörediň.Zergär dükanynyň penjiresiniň ekrany üçin özüne çekiji nusgawy görnüş.
★ Bu sagat stendi sagat söýüjiler üçin ajaýyp sowgat, bu önümi erkekler ýa-da aýallar üçin ajaýyp sagat stendi hökmünde häsiýetlendirip bolar.Iň ýokary ülňülerde öndürilen bu sagat stendleri ajaýyp sowgat we ajaýyp sagat ammary edýär.
★ Bu sagat stendi diňe şahsy peýdalanmak üçin däl, şaý-sepler söwda sergisinde ýa-da şaý-sepleriň ekranynda, hatda şaý-sepleriň suratlarynda-da amatlydyr.
★ Bu ýokary hilli akril material adaty mahmaldan tapawutlanýar.Bu akril material has ýokary derejeli, hapa çydamly, arassalamak aňsat we uzak möhletli ulanmak üçin amatly.

a (4)
a (5)
a (6)

Önümiň beýany

1. stilloldaşyňyz üçin sagat gözleýärsiňizmi?
Geýjek sagadyňyzy tapmak üçin indi köp sanly guty açmak ýa-da bulaşyk çyzgylar arkaly balyk tutmak bolmaz.Indi sagadyňyzy geýmek isleseňiz, nireden tapmalydygyny bilýärsiňiz.
Bu akril sagat korpusy sagadyňyzy owadan we owadan görkezer, owadan we tertipsiz ýerleşiş sagat kolleksiýaňyzy täze derejä çykarar.
Geýmek üçin sagat saýlamak hezil bolar.
Watchhli sagat stillerine we ululyklaryna laýyk gelýär
2. Çeýe meýdançalar erkekleriň ullakan bileklerini ýerleşdirmek üçin ýeterlikdir, ýöne zerur bolanda aýallaryň has näzik şaý-seplerini ýerleşdirmek üçin çeýe.
3. watchhli sagat stillerine we ululyklaryna laýyk gelýär
Çeýe meýdançalar erkekleriň ullakan bileklerini ýerleşdirmek üçin ýeterlikdir, ýöne zerur bolanda aýallaryň has näzik şaý-seplerini ýerleşdirmek üçin çeýe.
Spesifikasiýa:
4.C halka aşaky oturgyç:

7

Material: Tebigy bambuk we ýokary hilli akril
Reňki: Bambuk tebigy reňk, açyk akril
Önümiň ölçegleri (L x W x H): 12,6 "L x 12,6" W x 12.2 "H (32 * 32 * 31 sm)
Aç-açan sagat stendi: aşaky oturgyç 1.57 * 1.57 * 3,15 dýuým, aşaky oturgyç 1.57 * 1.57 * 2.36 dýuým, aşaky oturgyç 1.57 * 1.57 * 1.57 dýuým ýa-da ýöriteleşdirilen


  • Öňki:
  • Indiki: