sahypa_banner

Biz hakda

bg4

Biz kim?

“Dongguan Youlian Display Technology Co., Ltd.”, Guangdong welaýatynyň Dongguan dünýä zawodynda ýerleşýän 2010-njy ýyldan bäri dizaýn, işläp düzmek, öndürmek, satmak we hyzmat etmek boýunça ýöriteleşdirilen hünärmen öndüriji bolup durýar.30000 inedördül metrden gowrak önümçilik meýdanyndan we 100-den gowrak hünärmen tehnikden başga-da, akril displeý, makiýa display displeýi, metal displeý we ş.m. ýaly her dürli displeý öndürmek üçin iň ösen önümçilik enjamlary we tehnologiýasy bar.

Önümlerimiziň hemmesi gowy abraý gazandy we halkara we içerki bazarlarda gowy satyldy.Dünýäniň dürli künjeginden gelen dogruçyl işewür dostlarymyz bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da iş meýilnamaňyzy ýerine ýetirmek üçin öndürijini gözleýän bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmakdan we bilelikde ajaýyp geljegi döretmekden çekinmäň.
Indi biziň bilen habarlaşyň we artykmaçlyklarymyzy size görkezeris:
1) Zawodyň göni bahasy - iň gowy bahanyň bahasy
2) Ösen önümçilik enjamlary we usuly

DJI_0012

Biz kim?

Möhüm çeşmeleri çalt we çeýe herekete getirip bileris
Hünärmen, ýokary täsirli ýerine ýetiriji toparymyz akril displeý stend / rack pudagynda ortaça 10 ýyllyk iş tejribesine eýe, köp sanly uly şertnamany üstünlikli tamamladylar.Halkara hyzmatdaşlarymyzyň ulgamy we halkara medeniýetimiz serhetaşa amallar bilen netijeli gatnaşmaga mümkinçilik berýär.Synagdan çykmak, has irki tapgyr gözden geçirmek, gutarnykly gözden geçirmekden soňky gözden geçirişe çenli berk hil gözegçilik ulgamy, her bir materialyň, ätiýaçlyk şaýlarynyň, tehnikanyň we ş.m.
Önümçilik ukybymyz, tehnologiýa we tejribe artykmaçlyklarymyz
“Ilki bilen müşderi gatnaşyklaryna, önümiň hiline, hyzmatlaryň ileri tutulmagyna” güýçli üns bermek bilen, islendik pikirlenip boljak taslamany netijeli we tygşytly ýerine ýetirip bileris.Volumeokary göwrümli çykyş bolsun ýa-da sebitleýin düşünje bolsun, taslamanyň maksatlaryna we maksatlaryna dogry baha bermek üçin her bir müşderi bilen ýakyndan we hyzmatdaşlykda işleýäris, her gezek düşünjeden başlap ahyryna çenli üstünlikli iş üpjün edýäris.

Zawodymyz

zawod (1)

zawod (2)

zawod (3)

zawod (4)

zawod (5)

zawod (6)

zawod (8)

zawod (9)

Sergi

göçürme (1)

göçürme (2)

göçürme (3)

göçürme (4)