sahypa_banner

Önümler

Lýuks poslamaýan polatdan ýasalan akril şaý-sepleri görkezmek üçin korpus, LED ýeňil çykýan şaý-sepler

Gysga düşündiriş:

1. Şaý-sepleriň displeýi ýokary hilli akril we poslamaýan polatdan we bambukdan ýasalýar
2. Toz çydamly, çyglylyga, poslama garşy, poslama garşy
3. Güýçli gurluş, üýtgeşik dizaýn, açyk reňkler
4. Önümi has özüne çekiji etmek üçin 360 dereje şöhlelenme üçin çyralary guruň
5. Ownuk aýak yzy
6. Dürli şaý-sepleri, sagatlary, senetleri we ş.m. görkezip bilýän şaý-sepler stendi.
7. Gurnama usuly: KD gaplamak, çykdajylary tygşytlamak


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1. Qualityokary hilli akril material: Bu monjuk saklaýjy şampan poslamaýan polatdan we çydamly akril materialdan ýasalýar.Fallingykylmak we döwülmek barada alada etme.Daşyndaky aç-açan akril material, şaý-sepleriň nirede ýerleşdirilendigini aňsatlyk bilen görmäge mümkinçilik berýär we almak aňsat.
2. Ölçegi: Önümiň ölçegi 320 * 320 * 1350mm, agramy ýeňil we ulanmagyňyza laýyk ölçeg, ähli monjuklaryňyzy tertipli we barmaklaryňyzyň ujunda saklaýar.Şaý-sepleriňizi uzak wagtlap saklar.
3. Uly gurama dizaýny: Bu arassa we ajaýyp monjuk displeýi, gymmat bahaly şaý-sepleriňizi söýgisiz tozan we tegelek saklar.360 dereje aýlanýan dizaýn, ekranyň gapagyndan isleýän monjugyňyzy aňsatlyk bilen çykaryp bilersiňiz, içerde bir çyra bar, önümi has özüne çekiji etmek üçin önüme göni şöhle saçyp biler.
4. Satuwdan soňky gowy hyzmat: ippingük daşamagyň zyýany we önümiň hili barada alada etme.Soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutuň, müşderi goldaw toparymyz size kömek etmek üçin şu ýere gelýär.
5. Iň oňat sowgat: Saklaýyş gutusynyň häzirki zaman stili, islendik otag bilen üznüksiz garyşmaga mümkinçilik berýär. Islän wagtyňyz ýa-da ýörite baýramçylyklar üçin sowgat: Söýgüliler güni, Eneler güni sowgady, Şükür güni, Ro Christmasdestwo, doglan gün ýa-da islendik waka.Aýallary / ýetginjek gyzlary / dostlugy üçin ajaýyp sowgat
A. Reňk: şampan + aç-açan akril
B.Brand: uliulýan
C.Material: qualityokary hilli akril material we poslamaýan polat
D. Aýratyn aýratynlyklary: Bu şaý-sepleriň displeýinde dürli şaý-sepler, sagatlar, senetler we ş.m. görkezilip bilner, E.Spotlight önümiň has ýokary görünmegi üçin önüme şöhle saçýar.
F. Gurmak usuly: KD gaplamak

Lýuks poslamaýan polatdan ýasalan akril şaý-sepler ekrany (2)

Lýuks poslamaýan polatdan ýasalan akril şaý-sepler ekrany (4)

Lýuks poslamaýan polatdan ýasalan akril şaý-sepler ekrany (3)

Lýuks poslamaýan polatdan ýasalan akril şaý-sepler ekrany (1)


  • Öňki:
  • Indiki: