Şerap displeýi, demir displeý, çyzykly stend,
LED çyrasy, supermarket tekjesi, köp funksiýaly ekran tekjesi
Ekranyň stendlerini öndüriň Simli nahar displeýleri

Önüm merkezi

Önümlerimiziň hemmesi gowy abraý gazandy we halkara we içerki bazarlarda gowy satyldy.

Önümler
ideg we kosmetiki displeýler
şaý-sepler we sagat we äýnek displeýleri
Akylly enjam görkezilýär
eşikler we aýakgaplar we şlýapa displeýleri
iýmit we sandyk displeýleri
mulit-material displeýleri
Şerap / Içgi displeýleri
beýleki önüm displeýleri
Model reklama stendi
dyrnak lak
Omörite kosmetika displeýi Lu bilen satylýar ...

Omörite kosmetika displeýi Lu bilen satylýar ...

Has giňişleýin gör
Täze ýokary hilli poldan üçege metal superma ...

Täze ýokary hilli poldan üçege metal superma ...

Has giňişleýin gör
Hytaý zawody Poslamaýan polatdan ýasalan içgiler r ...

Hytaý zawody Poslamaýan polatdan ýasalan içgiler r ...

Has giňişleýin gör
Mahabat goldaw tagtasy gol çekiş plakaty uly rol ...

Mahabat goldaw tagtasy gol çekiş plakaty uly rol ...

Has giňişleýin gör
Söwda polunyň durýan bar piwo çakyr agajy ...

Söwda polunyň durýan bar piwo çakyr agajy ...

Has giňişleýin gör
Omörite kosmetika displeýi Lu bilen satylýar ...

Omörite kosmetika displeýi Lu bilen satylýar ...

Has giňişleýin gör
Täze dizaýn agaç efir ýagy görkeziş stendi W ...

Täze dizaýn agaç efir ýagy görkeziş stendi W ...

Has giňişleýin gör
Kosmetiki dükanda akril pomada makiýaupy görkezilýär ...

Kosmetiki dükanda akril pomada makiýaupy görkezilýär ...

Has giňişleýin gör
Pomada eýesi, HBlife 20 boş ýer akril arassa ...

Pomada eýesi, HBlife 20 boş ýer akril arassa ...

Has giňişleýin gör
Gat agaç supermarket şampun kondisioner disp ...

Gat agaç supermarket şampun kondisioner disp ...

Has giňişleýin gör
OEM hil bölek satuw zynjyrynyň äýnegi ...

OEM hil bölek satuw zynjyrynyň äýnegi ...

Has giňişleýin gör
Lýuks poslamaýan polatdan ýasalan akril şaý-sepler diski ...

Lýuks poslamaýan polatdan ýasalan akril şaý-sepler diski ...

Has giňişleýin gör
Metal OEM kontakt T görnüşindäki bölek şaý-sepler ne ...

Metal OEM kontakt T görnüşindäki bölek şaý-sepler ne ...

Has giňişleýin gör
Moda Lýuks OEM Täze stil displeý rack Watch ...

Moda Lýuks OEM Täze stil displeý rack Watch ...

Has giňişleýin gör
Akril şaý-sepler hasaplaýjy we halka üçin vitrin ...

Akril şaý-sepler hasaplaýjy we halka üçin vitrin ...

Has giňişleýin gör
Mahabat goldaw tagtasy gol çekiş plakaty uly rol ...

Mahabat goldaw tagtasy gol çekiş plakaty uly rol ...

Has giňişleýin gör
Qualityokary hilli ýöriteleşdirilen nauşnik metal displeýleri ...

Qualityokary hilli ýöriteleşdirilen nauşnik metal displeýleri ...

Has giňişleýin gör
Köp funksiýaly Söwda ýöriteleşdirilen eşik Stan ...

Köp funksiýaly Söwda ýöriteleşdirilen eşik Stan ...

Has giňişleýin gör
Aksesuarlary asmak üçin ýöriteleşdirilen agaç we metal ...

Aksesuarlary asmak üçin ýöriteleşdirilen agaç we metal ...

Has giňişleýin gör
Custöriteleşdirilen beýsbol şapkasynyň sim tekjesi metal materi ...

Custöriteleşdirilen beýsbol şapkasynyň sim tekjesi metal materi ...

Has giňişleýin gör
Butiki displeý rack ýalpyldawuk altyn eşik tekjesi ...

Butiki displeý rack ýalpyldawuk altyn eşik tekjesi ...

Has giňişleýin gör
Sport aýakgaplary üçin POS bölek MDF pol stendi ...

Sport aýakgaplary üçin POS bölek MDF pol stendi ...

Has giňişleýin gör
Täze ýokary hilli poldan üçege metal superma ...

Täze ýokary hilli poldan üçege metal superma ...

Has giňişleýin gör
adaty agaç içgisi piwo içgisi reta ...

adaty agaç içgisi piwo içgisi reta ...

Has giňişleýin gör
Köp gatly azyk önümlerini görkezýän tekjäniň söwda metallary ...

Köp gatly azyk önümlerini görkezýän tekjäniň söwda metallary ...

Has giňişleýin gör
Gat iýmit dükanynyň dizaýny metal çarçuwaly Bre ...

Gat iýmit dükanynyň dizaýny metal çarçuwaly Bre ...

Has giňişleýin gör
Mugt täze adaty ýokary hilli mahabat ...

Mugt täze adaty ýokary hilli mahabat ...

Has giňişleýin gör
Täze ýokary hilli poldan üçege metal superma ...

Täze ýokary hilli poldan üçege metal superma ...

Has giňişleýin gör
Supermarket tekjesinde marketing rack dükany s ...

Supermarket tekjesinde marketing rack dükany s ...

Has giňişleýin gör
Köp gatly azyk önümlerini görkezýän tekjäniň söwda metallary ...

Köp gatly azyk önümlerini görkezýän tekjäniň söwda metallary ...

Has giňişleýin gör
Söwda merkeziniň pol tekjesi Dodak balzamyny ýa-da ...

Söwda merkeziniň pol tekjesi Dodak balzamyny ýa-da ...

Has giňişleýin gör
Omörite göçürilýän kabinet günlük äýnekleri stendi ...

Omörite göçürilýän kabinet günlük äýnekleri stendi ...

Has giňişleýin gör
Hytaý zawody Poslamaýan polatdan ýasalan içgiler r ...

Hytaý zawody Poslamaýan polatdan ýasalan içgiler r ...

Has giňişleýin gör
Söwda polunyň durýan bar piwo çakyr agajy ...

Söwda polunyň durýan bar piwo çakyr agajy ...

Has giňişleýin gör
Iň oňat düzülip bilinýän mahabat enjamlary ýeňýär ...

Iň oňat düzülip bilinýän mahabat enjamlary ýeňýär ...

Has giňişleýin gör
adaty agaç içgisi piwo içgisi reta ...

adaty agaç içgisi piwo içgisi reta ...

Has giňişleýin gör
LED akril piwo likýor çüýşe içgisi ioraşuly Ça ...

LED akril piwo likýor çüýşe içgisi ioraşuly Ça ...

Has giňişleýin gör
Mahabat goldaw tagtasy gol çekiş plakaty uly rol ...

Mahabat goldaw tagtasy gol çekiş plakaty uly rol ...

Has giňişleýin gör
Supermarket tekjesinde marketing rack dükany s ...

Supermarket tekjesinde marketing rack dükany s ...

Has giňişleýin gör
Diwara gurlan polatdan ýasalan ýönekeý stil saklaýjy d ...

Diwara gurlan polatdan ýasalan ýönekeý stil saklaýjy d ...

Has giňişleýin gör
Agaçdan ýasalan aýna poldan üçege çakyr ...

Agaçdan ýasalan aýna poldan üçege çakyr ...

Has giňişleýin gör
Supermarket raf tekjesi Saçlara ideg önümleri dükany ...

Supermarket raf tekjesi Saçlara ideg önümleri dükany ...

Has giňişleýin gör

Youlian artykmaçlygy

1) Zawodyň göni bahasy - iň gowy bahanyň bahasy
2) Ösen önümçilik enjamlary we usuly

Dongguan youlian
tehnologiýa tehnologiýasy, Ltd.

Iň oňat we ygtybarly displeý üpjünçisi.

Näme üçin YOULIAN saýlaň

Kompaniýamyzda her dürli displeý öndürmek üçin iň ösen önümçilik enjamlary we tehnologiýasy bar.

Gysga ekranly raflar Iýmitlenmek bufetini ösdürip ýetişdirýänler Kiçijik şokolad displeýi Kartoşka çip diwary displeý rack supermarket tekjeleri supermarket tekjeleri

“DONGGUAN YOULIAN DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD”

“Dongguan uliulian Display Technology Co.30000 inedördül metrden gowrak önümçilik meýdanyndan we 100-den gowrak hünärmen tehnikden başga-da, akril displeý, makiýa display displeýi, metal displeý we ş.m. ýaly her dürli displeý öndürmek üçin iň ösen önümçilik enjamlary we tehnologiýasy bar.

Koprak oka

HYZMATDAŞLYK

“Dongguan Youlian Display Technology Co., Ltd.” dizaýnda ýöriteleşen hünärmen öndüriji boldy.

Supermarket tekjesiniň displeýi
Supermarket tekjesi ulgamlary supermarket Gondola tekjesi Super supermarket tekjeleri üçin supermarket tekjeleri üçin raf
Azyk önümleri üçin dükan polat raf
Azyk önümleri displeýi rack supermarket raflary lomaý satylýan azyk tekjeleri Supermarket tekjesi tekjesi rack
Nearanymdaky supermarket raflary Ulanylan supermarket tekjeleri Satylýar Ulanylan supermarket raflary Azyk önümleriniň bahasy

Iň soňky habarlar

Dünýäniň dürli künjeginden gelen dogruçyl işewür dostlarymyz bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Kosmetika vitrininiň döredijilik dizaýny

1.Kosmetiki displeý şkafy, dürli ajaýyp kosmetika serişdelerini görkezmek üçin ulanylýan, ýokary derejeli displeý şkafy.Görkezişiň bu görnüşi owadan we asylly, bezeg taýdan güýçli we stiline gabat gelýär ...

+ Dowamyny oka

Önümleriň giň görnüşi has gymmatly ...

Söwda etmäge gidenimizde, ajaýyp önümlerden başga-da, bilgeşleýin dürli görnüşli we oňat öndürilen displeýler hem bizi aňsatlyk bilen özüne çekýär.Marketing usuly hökmünde, displeý stendi terminaly POP mahabatlarynyň ösüşi bilen gelýär, a ...

+ Dowamyny oka

Fiziki dükanyň görkezilýän tekjeleri trafany özüne çekip bilermi ...

Aýdylyşy ýaly: “Adam eşiklerine, at bolsa eýerine bagly”.Bu sözlem nirede ulanylsa-da salgylanmaga mynasyp diýip hasaplaýaryn.Şaý-sepler dükany ýaly, şaý-sepler dükanynyň displeýini saýlamak, umumy gowulaşmakda derrew rol oýnaýar ...

+ Dowamyny oka
Supermarket tekjeleriniň supermarket tekjeleri Super bazar raflary
Kartoşka çipi displeýi Akril desert desert göterijileri Ak iýmit displeýi gyzgyn iýmit displeýi agaç miwe ekrany stendleri
Iýmit ekrany üçin agaç göterijiler derejeli iýmit displeýi çörek sebedi ekrany aýna iýmit displeýi
Azyk önümleriniň displeýleri Weg displeý stendleri Supermarket rack displeýi
Ulanylan “Super Market Racks” Super Market Teksti Supermarket Miwe Teksti Supermarket Rack
Azyk önümleri üçin tekjeler Supermarket üçin agaç tekjeler Azyk önümleri Azyk önümleri ammarlary tekjeler
Azyk önümleri dükanlary, supermarketler üçin bahalar
Azyk önümleriniň ekran tekjeleri supermarket supermarket racking ulgamy
Agaçdan ýasalan gap-gaç önümleri Gondola tekjeli azyk önümleri dükan tekjeleri
Supermarket diwar rack agaç supermarket tekjeleri azyk önümleri Gondola supermarket supermarket tekjesi kompaniýasy supermarket agaç displeý rack
Supermarket ammar dükanlary Azyk önümleri dükanynyň bahasy tekjesi
“Akylly tekjeler” supermarket azyk önümleri