sahypa_banner

Önümler

Täze ýokary hilli poldan üçege metal supermarket tekjeleri

Gysga düşündiriş:

1. Metaldan we MDF-den ýasalan pol tekjesi
2. Supermarket tekjeleri köp taraply
3. loadük göterijilik ukyby we enjamlar poslamagyň öňüni almak üçin ýokary temperaturada poroşok bilen örtülendir
4. Gulply nurbat dizaýny, berk we çydamly
5. Aşakdaky kastorlar, erkin hereket edip we tekjeleri erkin sazlap bolýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

supermarket tekjeleri ique Üýtgeşik bölek satuw displeýleri , Üýtgeşik bölek satuw ideýalary B Bust zawodlaryny görkeziň
1. Metaldan we MDF-den ýasalan pol tekjeleri 2. Köp görnüşli ulanmak üçin supermarket tekjesi 3. loadük göterijilik ukyby, enjamlar poslamagyň öňüni almak üçin ýokary temperaturada poroşok bilen örtülendir 4. Buraw dizaýny, berk we çydamly aşagy, erkin hereket etmek we tekjeler erkin sazlanyp bilner

1.✅ spaceeriňizi tertipli saklaň |Bu 4 derejeli demir ammar supermarketlerde, amatly dükanlarda ulanylyp bilner, bu köp maksatly displeý köp taraply we çydamly, ýer tygşytlamaga we söwda merkeziňizi tertipli we owadan saklamaga kömek edip biler!

2.✅ Bu demir tekjäniň dört tarapynda jemi 300KG agramy bolup biler!- Deň paýlananda her palet 25KG arkaýyn göterip biler.Metal saklaýan gaplarymyz çüýşeleri, iýmitleri, aşhana enjamlaryny we başgalary saklamak we saklamak üçin ajaýyp!

3.✅ Ajaýyp dizaýn, supermarketiňize döwrebap täsir edýär |Bu displeý stendiňiz supermarketde, amatly dükanda, bölek dükanda, ammarda ajaýyp görüner.Qualityokary hilli demirden we MDF-den ýasalan bu supermarketdäki ammar, giňişligiňize ajaýyp, döwrebap görnüş goşýar.

Dowam etmek üçin guruldy |Saklaýan gaplarymyz we ammar bölümlerimiz poroşok bilen örtülen ýokary derejeli demirden ýasalýar.Tekjelerdäki bu demir gaplar gabykdan, gabykdan ýa-da çişmezden elementlere garşy durar.Güýç we gözellik berýän demir tekjeden lezzet alyň!

4.✅ Düzülip bilinýän aralyk bilen ýygnamak aňsat |Bu demir tekjäni çalt ýygnap bolýar!Buraw gurnama.Tekjeler 1 - 1/2 dýuým ýokary ýa-da aşak sazlaýar, bu her tekjäni zerurlyklaryňyza laýyk beýiklige sazlamaga mümkinçilik berýär.

Önümiň parametrleri

Marka ady: Uliulýan
Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý
Model belgisi: YL1000001
Gurluşy: Aýyr
Konsepsiýa dizaýny Müşderi ýa-da jogap
Logotip Custöriteleşdirilen
Ulanylýar Supermarketler 、 söwda merkezleri ience amatly dükanlar 、 bölek satuw dükanlary 、 we ş.m.
Görnüşi: Gat
Gaplamak: Her karton üçin 1unit ýa-da haýyş
Gurluş dizaýny: Müşderi suratlar, çyzgylar ýa-da pikirler bilen üpjün edýär
Mysal üçin wagt: 7 iş güni
Stil Endokarky stil
reňk Kümüş, agaç dänesiniň reňki ýa-da müşderiniň islegi boýunça
Üpjünçilik ukyby
Üpjünçilik ukyby Aýda 50000 bölek / bölek omöriteleşdirilen & ODM & OEM
Gaplamak we eltip bermek
Gaplamak maglumatlary Toplum köpük we burç goragçylary bilen üç kartonda gaplanýar.
Port / 港口 Şençzhenen
Surat mysaly:
xzcxzc1
xzcxzc2
xzcxzc3
xzcxzc4
Gurşun wagty Mukdary (bölekler) 1 - 500> 500
Est.wagt (günler) Est.wagt (günler) 30

Haryt maglumatlary

Haryt ady Özbaşdak düzülip bilinýän hasaplaýyş akril äýnek äýnek Günlük äýnek tekjäniň ekrany stendleri
Material : Akril;
Ölçegi : W1168 * D431 * H1600mm
Agramy : 60KG
Önümleri görkeziň Supermarket naharlary, çüýşeler
Dizaýn Mugt (OEM & ODM elýeterli)
Mysal üçin wagt: Önüm stiliňize we ussatlygyňyza bagly (umumy 5-7 gün)
Eltip bermegiň wagty Mukdaryňyza, stiliňize we ussatlygyňyza bagly (umumy 25-30 gün)
Töleg möhleti T / T, Western Union, T / C , we ş.m.
Logotip Silüpek ekran , UV çap etmek , gyzgyn geçiriş , lazer belligi we ş.m.
Gaplamak Müşderiniň talaby boýunça
Arza Supermarket , dükany
Bellik if you are interested in any item or similar item, pls share your details with us at liliqiong@youliandisplay.com

Önüm aýratynlyklary

1.6 tigir, hereket etmek aňsat
2. Dört tarapa dürli önümler ýerleşdirilip bilner, aýratynlyklary ýok
3. Has ýeňil önümleri asmak üçin tekjede köp çeňňek bolup biler
4. Laminatyň beýikligini erkin sazlap bolýar
5. Laminat reňk, apparat boýagynyň reňki düzülip bilner
6. LOGO, ululygy düzülip bilner
1. Metaldan we MDF-den ýasalan pol tekjeleri 2. Köp görnüşli ulanmak üçin supermarket tekjesi 3. loadük göterijilik ukyby, enjamlar poslamagyň öňüni almak üçin ýokary temperaturada poroşok bilen örtülendir 4. Buraw dizaýny, berk we çydamly aşagy, erkin hereket etmek we tekjeler erkin sazlanyp bilner
1. Metaldan we MDF-den ýasalan pol tekjeleri 2. Köp görnüşli ulanmak üçin supermarket tekjesi 3. loadük göterijilik ukyby, enjamlar poslamagyň öňüni almak üçin ýokary temperaturada poroşok bilen örtülendir 4. Buraw dizaýny, berk we çydamly aşagy, erkin hereket etmek we tekjeler erkin sazlanyp bilner
1. Metaldan we MDF-den ýasalan pol tekjeleri 2. Köp görnüşli ulanmak üçin supermarket tekjesi 3. loadük göterijilik ukyby, enjamlar poslamagyň öňüni almak üçin ýokary temperaturada poroşok bilen örtülendir 4. Buraw dizaýny, berk we çydamly aşagy, erkin hereket etmek we tekjeler erkin sazlanyp bilner

  • Öňki:
  • Indiki: