sahypa_banner

Önümler

Omörite göçürilýän şkaf günlük äýnekleri, stend oýnawaç şaý-sepleri sergi stendi Lcd äýnek dükany üçin pol stendi

Gysga düşündiriş:

1. Gaty agaçdan we gyzgyn aýnadan ýasalan
2. Laminat aralygy sazlanyp bilner
3. Çarçuwa ýalpyldawuk we reňklenen
4. Temperli aýna, ýokary temperatura garşylyk, güýçli göterijilik ukyby
5. LED kristal çyra dizaýny
6. Zergärçilik displeýi söwda merkeziniň butikleri, bölek şaý-sepler dükanlary, sagatlar, äýnekler, bölek satuw dükanlary we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1. Gaty agaçdan we ýokary hilli temperatura aýnadan ýasalan, gaty güýçli we çydamly, uzak möhletli ulanmak üçin ajaýyp.Temperaturaly aýna bilen gurşalan giňişlik, şaý-sepleri yşyklandyrmak we has ýagtylandyrmak üçin çyralar bilen üpjün edilendir.

2. Islendik şaý-sepler, maýatnik şaý-sepleri görkezmek we saklamak üçin amatly, çyralar bilen ýönekeý we ajaýyp dizaýn şaý-sepleri parlak edýär we dürli şaý-sepleri tapmak üçin gurşalan, ony satyn almak isleýär.

3. Bölek satuw dükanlary we söwda sergileri, monjuklar, gulaklar ýa-da uzyn zynjyrlar, şaý-sepler, äýnek, sagat, satyjylar üçin amaly we zerur täjirçilik önümi.Zergärçilik dükanynyň penjireleriniň ekrany üçin özüne çekiji we nusgawy görnüş.

4.Bu şaý-sepler ekrany diňe bir uly söwda merkezleri üçin däl, eýsem zergärçilik söwda sergileri ýa-da zergärçilik displeýleri we hatda tomaşa displeýleri üçin hem amatly.

5. Düzülip bilinýän aralyk bilen ýygnamak aňsat |Bu demir tekjäni çalt ýygnap bolýar!Buraw gurnama.Tekjeler 1 - 1/2 dýuým ýokary ýa-da aşak sazlaýar, bu her tekjäni zerurlyklaryňyza laýyk beýiklige sazlamaga mümkinçilik berýär.

6.Bu ýokary hilli aýna, adaty aýnadan tapawutlylykda has täsirli, hapa çydamly we arassalamak aňsat, uzak möhletli ulanmak üçin ideal edýär.

7. Zergärçilik displeýi söwda merkeziniň butikleri, bölek şaý-sepler dükanlary, sagatlar, äýnekler, bölek satuw dükanlary we ş.m. üçin amatlydyr.

8. Çarçuwa birnäçe gezek ýalpyldawuk we boýalýar craft Ussatlygy we hilini talap ediň displeýleriň hemmesinde beýle hil ýok

9. Synag aýnasy: Galyňlaşdyrylan 3G kepillendirilen temperatura aýnadan ýasalan, adaty aýnadan 5 esse güýçli bearing adük göteriji synag: gyzgyn aýna, ýokary temperatura çydamly we güýçli ýük göteriji

10.LED kristal çyra dizaýny: aýna şöhlelenmesi bilen, ünsi effektini akylly ulanmak, ekrandaky önümleri hasam gowylaşdyrýar.

1000
9997
9998
9999

Önüm aýratynlyklary

Şahsy dizaýn
Temperli aýna
Ekologiýa taýdan arassa we sagdyn
Arassalamak aňsat
Kristal çyralar
Güýçli, çydamly we ýük göteriji
Spaceer tutmaýar
Köp maksatly, sahna gabat gelýän

Önümiň parametrleri

1001
1002
9996
1004

Önümiň parametrleri

Haryt ady Omörite göçürilýän şkaf günlük äýnekleri, stend oýnawaç şaý-sepleri sergi stendi Lcd äýnek dükany üçin pol stendi
Material : agaç, gyzgyn aýna, poslamaýan polat
Ölçegi : W400 * D400 * H1600mm
Agramy : 20KG
Önümleri görkeziň Şaý-sepler, äýnek, gadymy zatlar, pilotsyz uçarlar, küýze ýygnamak we ş.m.
Dizaýn Mugt (OEM & ODM elýeterli)
Mysal üçin wagt: Önüm stiliňize we ussatlygyňyza bagly (umumy 5-7 gün)
Eltip bermegiň wagty Mukdaryňyza, stiliňize we ussatlygyňyza bagly (umumy 25-30 gün)
Töleg möhleti T / T, Western Union, T / C , we ş.m.
Logotip Silüpek ekran , UV çap etmek , gyzgyn geçiriş , lazer belligi we ş.m.
Gaplamak Müşderiniň talaby boýunça
Arza Supermarket , dükany
Bellik if you are interested in any item or similar item, pls share your details with us at liliqiong@youliandisplay.com

 

Önüm aýratynlyklary

1005
1006
1007
1008

Haryt maglumatlary

Marka ady: Uliulýan
Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý
Model belgisi: YL1000002
Gurluşy: Tutuşlygyna
Konsepsiýa dizaýny Müşderi ýa-da jogap
Logotip Custöriteleşdirilen
Ulanylýar Supermarket şaý-sepleri, söwda merkezleri, tomaşa hasaplaýjylary, şaý-sepler butikleri we ş.m.
Görnüşi: Gat
Gaplamak: Her karton üçin 1unit ýa-da haýyş
Gurluş dizaýny: Müşderi suratlar, çyzgylar ýa-da pikirler bilen üpjün edýär
Mysal üçin wagt: 7 iş güni
Stil Endokary derejeli moda
reňk Mämişi.Altyn ýa-da müşderiniň islegi boýunça
Üpjünçilik ukyby
Üpjünçilik ukyby Aýda 50000 bölek / bölek omöriteleşdirilen & ODM & OEM
Gaplamak we eltip bermek
Gaplamak maglumatlary Toplum köpük we burç goragçylary bilen üç kartonda gaplanýar.
Port Şençzhenen
Surat mysaly:
Gurşun wagty Mukdary (bölekler) 1 - 500> 500
Est.wagt (günler) Est.wagt (günler) 30

 

jikme-jiklik

  • Öňki:
  • Indiki: