sahypa_banner

Önümler

Agaçdan ýasalan aýna poldan üçege çakyr kitaby gurjak kubogynyň şkafy

Gysga düşündiriş:

1. Gapyny açmak we ýapmak üçin amatly dizaýn
2. qualityokary hilli agaç ýokarky / aşaky tabak
3. Durnukly çarçuwanyň gurluşy, has çydamly
4: Galyň gaplama, zaýalanmakdan ýüz öwüriň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1: On ýyldan gowrak ussatlyk, hiliň kepili, moda we ýönekeýlik:
1. Temperli aýna: ajaýyp ýük göteriji, güýçli täsir garşylygy, ýokary temperatura çydamlylygy
2. Düzülip bilinýän aýaklar: has durnukly ýerleşdiriş
3. fallingykylmaga garşy dizaýn: berk we durnukly, ýykylmagyna garşy enjam gurmak aňsat we düşýän täsir iki esse ýokarlanýar
4. highokary aýdyňlyk we aýdyňlyk: displeý has düşnüklidir
5. Köp tarapy gurşap alýar, tozany ret edýär
6. Aýrylýan bölüm erkin ýerleşdirilip bilner
7. Çarçuwanyň gurluşy berk we durnukly

2: Partlamaga çydamly gyzgyn aýna, tozana garşy dizaýn, gaty agaç örtügi
1. highokarky dury aýnanyň ekrany has düşnükli, öli burçsyz 360 dereje ulanylýar, aýnanyň burçunda boşluk ýok, çaga aýdyň görünýär
2. Çarçuwanyň gurluşy has durnukly we has durnukly we has ygtybarly adam mehanikasy ýörelgesini kabul edýär
3. -hli taraplaýyn gorag, boşluksyz berk böleklemek, tozanyň girmeginiň öňüni alýar
4. Bölümi isleg boýunça aýryp bolýar, bu has uly sanlary ýerleşdirmek üçin has erkin we oýlanyşykly
5. LED gurşaw çyralary şkafy has ýyly edýär we displeý önümlerini has amatly edýär
6. Dürli ssenariýalara laýyk, displeý önümlerine ýyly jaý berýär

3: Jikme-jiklikler has ünsli we jikme-jiklikler hilini görkezýär
1. Gapyny açmak we ýapmak aňsat dizaýny
2. qualityokary hilli agaç ýokarky / aşaky
3. Durnukly çarçuwanyň gurluşy, has çydamly

4: Galyň gaplanan gaplama, zaýalanmakdan ýüz öwüriň

5: Zawodyň göni satuwy, ýokary hilli we arzan bahasy, kepillendirilen üpjünçilik

1. Gapyny açmak we ýapmak üçin amatly dizaýn 2. qualityokary hilli agaç ýokarky / aşaky plastinka 3. Durnukly çarçuwanyň gurluşy, has çydamly 4: Galyň gaplama, zeper ýetmekden ýüz öwüriň

Önüm suratlary

1. Gapyny açmak we ýapmak üçin amatly dizaýn 2. qualityokary hilli agaç ýokarky / aşaky plastinka 3. Durnukly çarçuwanyň gurluşy, has çydamly 4: Galyň gaplama, zeper ýetmekden ýüz öwüriň
1. Gapyny açmak we ýapmak üçin amatly dizaýn 2. qualityokary hilli agaç ýokarky / aşaky plastinka 3. Durnukly çarçuwanyň gurluşy, has çydamly 4: Galyň gaplama, zeper ýetmekden ýüz öwüriň
1. Gapyny açmak we ýapmak üçin amatly dizaýn 2. qualityokary hilli agaç ýokarky / aşaky plastinka 3. Durnukly çarçuwanyň gurluşy, has çydamly 4: Galyň gaplama, zeper ýetmekden ýüz öwüriň
1. Gapyny açmak we ýapmak üçin amatly dizaýn 2. qualityokary hilli agaç ýokarky / aşaky plastinka 3. Durnukly çarçuwanyň gurluşy, has çydamly 4: Galyň gaplama, zeper ýetmekden ýüz öwüriň
1. Gapyny açmak we ýapmak üçin amatly dizaýn 2. qualityokary hilli agaç ýokarky / aşaky plastinka 3. Durnukly çarçuwanyň gurluşy, has çydamly 4: Galyň gaplama, zeper ýetmekden ýüz öwüriň
1. Gapyny açmak we ýapmak üçin amatly dizaýn 2. qualityokary hilli agaç ýokarky / aşaky plastinka 3. Durnukly çarçuwanyň gurluşy, has çydamly 4: Galyň gaplama, zeper ýetmekden ýüz öwüriň

Önüm aýratynlyklary

Güýçli aýna
Aýrylyp bilinýän köp bölek
Çarçuwa berk we durnukly
Durnukly ýerleşdirmek üçin sazlanylýan aýaklar
Highokary aç-açan temperaturaly aýna
LED daşky gurşaw çyrasy, şkafy has ýyly ediň we displeý önümlerini has amatly ediň
Birnäçe maşyn bilen gurşalan, tozany ret edýär
Temperaturaly aýna pol şkafy dürli ssenariýalar üçin amatly Her temperatura aýna tekjesi 3,5 KG çenli göterip bilýär

Önümiň parametrleri

Haryt ady Agaçdan ýasalan aýna poldan üçege çakyr kitaby gurjak kubogynyň şkafy
Material : Agaç we gyzgyn aýna ýa-da özleşdirilen
Ölçegi : 64.56 '' H x 31.69 '' W x 14.37 '' D.
Agram ukyby 121,25 f.
Önümleri görkeziň Gurjaklar, robotlar, motosikller, çakyr, awatarlar, kitaplar we ş.m.
Dizaýn Mugt (OEM & ODM elýeterli)
Gurluşy: Aýyr
Konsepsiýa dizaýny Müşderi ýa-da jogap
Logotip Custöriteleşdirilen
Görnüşi: pol
Gaplamak: Her karton üçin 1unit ýa-da haýyş
Gurluş dizaýny: Müşderi suratlar, çyzgylar ýa-da pikirler bilen üpjün edýär
Mysal üçin wagt: 7 iş güni
Stil ýönekeý stil
reňk gara / adaty

Haryt maglumatlary

Marka ady: Uliulýan
Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý
Mysal üçin wagt: Önüm stiliňize we ussatlygyňyza bagly (umumy 5-7 gün)
Eltip bermegiň wagty Mukdaryňyza, stiliňize we ussatlygyňyza bagly (umumy 25-30 gün)
Töleg möhleti T / T, Western Union, T / C , we ş.m.
Logotip Silüpek ekran , UV çap etmek , gyzgyn geçiriş , lazer belligi we ş.m.
Gaplamak Müşderiniň talaby boýunça
Üpjünçilik ukyby Aýda 50000 bölek / bölek omöriteleşdirilen & ODM & OEM
Gaplamak maglumatlary Toplum köpük we burç goragçylary bilen üç kartonda gaplanýar.
Port Şençzhenen
Gurşun wagty Mukdary (bölekler) 1 - 500> 500
Est.wagt (günler) Est.wagt (günler) 30
Bellik if you are interested in any item or similar item, pls share your details with us at liliqiong@youliandisplay.com
jikme-jiklik

  • Öňki:
  • Indiki: