sahypa_banner

Önümler

Pomada saklaýjy, HBlife 20 boşluk Pomada, çotgalar, çüýşeler we başgalar üçin arassa akril pomada gurnaýjy ekrany kosmetiki makiýa Organ gurnaýjy

Gysga düşündiriş:

1. Akril bilen ýasalan hasaplaýjy displeý
2. Köp funksiýaly, ajaýyp we häzirki zaman dizaýny
3. Berk we çydamly gurluşyk, ekologiýa taýdan arassa
4. Köpugurly we köp taraply
5. Ulanmak aňsat we çalt
6. Her bölümiň öz meýdany bar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu element hakda

1. SIZE: 10.24 * 5.51 * 7.28inch (260 * 140 * 185mm), 20-e çenli pomada saklaýar, her ýeri takmynan 1 "
2.DURABLE GURMAK: Pomada gurnaýjymyz, çydamlylygy we daşarky zeperlerden howpsuzlygyny üpjün edip, çydamly, çyzylmaga çydamly we ýokary hilli materiallardan ýasalýar.
3.Timeless: leumşak we döwrebap dizaýn, dykyz çyzgylary gurnaýar we geýimçiňizde ýer tygşytlaýar.Makiýaupy gowy görýän ýa-da durmuşyňyzdaky aýratyn biri üçin ajaýyp sowgat.
4. Müşderi hyzmatynyň kepilligi: Islemeýän bolsaňyz, islendik müşderi sargytlary üçin hiliň kepili we dostlukly hyzmat
5.GÖRÜNJI GURULMAK: Bu saklaýjy stend gaty güýçli akril materialdan durýar, ajaýyp howa çydamly we aýnadan has güýçli, bu onuň çydamlylygyny we şikeslerden we döwülmelerden howpsuzlygyny üpjün edýär.Her bölüm bilen IŞLI IŞLER Birmeňzeş ululyk, 3D lazer kesilen, seresaplylyk bilen ýalpyldawuk we owadan we ygtybarly gaplamakdyr
6.MULTI-MAKSATNAMA ULANMAK: Halaýan pomada, dodak nemlendiriji, çotga, maskara, çüýşeler we başgalar, atyr makiýa show sergisini gurnaýar.

Pomada ekrany (8)

Pomada ekrany (7)

Pomada ekrany (6)

7. GÖRNÜŞ: Aç-açan ammar, zerur zady tapmagy aňsatlaşdyrýar.Everythinghli zady bir ýerde saklamak bilen bidereklige, hasap ýokarky, geýimçi, iş stoly we ş.m.Pomadaňyzy hemişe arassa saklaň, Arassalamak aňsat.
8. Hiç haçan stiliň daşynda: Islendik otag üçin tertipli bolmagyň ajaýyp usuly hökmünde ajaýyp.Aýallar, çagalar we erkekler üçin ajaýyp sowgat!Makiýaup ulanyjylary we hünärmenleri üçin ajaýyp makiýa storage saklaýyş bölümi.
6. Köpugurly we minimalistik dizaýn
Bu köptaraply we minimalistik dizaýn, tertipli bolmaga kömek edýär we ummasyz pomada bolup biler.
7.unik dizaýn
Theokardaky obli ýüzi hem islegleriňize görä dizaýn edip we düzedip bolýar.
8. durnukly esas
Ekrany has durnukly we ýykylmaga meýilli edýär, dodaklaryňyza has aňsat girip bilýär.
9. aýratyn bölüm
Dodaklaryň gaçmazlygy üçin dört tarapynda burçly pomada bölekleri bar.
10.20 SÖAGEGI LIPGLOSLAR SÖORGI: Pomada, dodak ýalpyldawuk, dodak nemlendiriji ýa-da makiýaup çotgalaryny görkezmek üçin ajaýyp, bir göz bilen söýýäniňizi tapmaga we ele almaga mümkinçilik berýär.
DURABLE GURULMAK: Pomada gurnaýjymyz, çydamlylygy we daşarky zeperlerden howpsuzlygyny üpjün edip, çydamly, çyzylmaga çydamly we ýokary hilli materiallardan ýasalýar.
Wagtlaýyn: leumşak we döwrebap dizaýn, dykyz çyzgylary gurnaýar we geýimçiňizde ýer tygşytlaýar.Makiýaupy gowy görýän ýa-da durmuşyňyzdaky aýratyn biri üçin ajaýyp sowgat.
Müşderi hyzmatynyň kepilligi: Kanagatlanmasaňyz, islendik müşderi sargytlary üçin hiliň kepili we dostlukly hyzmat

Pomada ekrany (4)

Pomada ekrany (2)

Pomada ekrany (2)


  • Öňki:
  • Indiki: