sahypa_banner

Önümler

LED akril piwo likýor çüýşesi içgisi Uly şampan çyrasy

Gysga düşündiriş:

1. Şerap displeýi akril enjamlardan ýasalýar
2. Greenaşyl açyk ýüz, altyn poslamaýan polat gyrasy
3. strengthokary güýç, täsire garşylyk, daşky gurşawy goramak, ýitip gitmek aňsat
4. Kuwwatly we uzakdan dolandyrylýan LED, tizligi dolandyrmak we garamak dolandyryşy bilen 7 dürli reňk solýar
5. Bar, jaý üçin amatly
6. Hiç hili gurnama zerur däl, taýýar önüm iberilmedi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu element hakda:

1.Led
2. Söwda we öý barlaryny ulanmak üçin - Ölçegi: 16 "x 11" 17.3 ", okary, 3 basgançak, içgi we äýnek üçin oňat tekjedir. Öýüňize gyzykly gurşaw bezegi döredeniňizde myhmanlaryňyzyň ünsüni özüne çekýär. , klub, täjirçilik bar.
3.Countertop Triple Lighted Wine Rack - Bu LED çybykdan ýasalan dizaýn, has köp çakyr çüýşelerini görkezmäge mümkinçilik berýär.Şerap çüýşesiniň ekrany uzakdan dolandyrmak funksiýasyna eýedir we çakyr displeýiniň reňkini isleg boýunça sazlap bilersiňiz.Diňe isleýän reňkiňizi saýlamak bilen çäklenmän, bir reňkde näçe wagt galmalydygyny we beýlekisine geçmek üçin näçe wagt gerekdigini hem kesgitläp bilersiňiz.
4.Multicolor LED yşyklandyrylan 17 düwme uzakdan dolandyrmak - Uzakdan dolandyrmak bilen yşyklandyrylan çakyr çüýşesi displeýinde 7 sany statiki reňk, DIY modelleri, reňk böküşleri, reňk solmagy we tizligi dolandyrmak we öçürmek dolandyryşy bar.
5. Ulanmak we dolandyrmak aňsat - Çüýşe çüýşäniň tekjesinde elektrik üpjünçiligi we uzakdan dolandyrmak bar.Gurnama gerek däl, işlemek aňsat, diňe adaty 110v rozetkasyna dakyň.Uzakdan işlemek bilen, likýor displeýiniň reňkini isleýşiňiz ýaly sazlap bilersiňiz.
6.Likor çüýşäniň displeý tekjesi - köp dürli yşyk görkeziş sazlamalaryny öz içine alýan LED likýor çüýşe tekjesi.Azeňil doňan akril ýokarky mukdarda LED çyrasy, likýor çüýşeleriňizi ýagtylandyrmaga we ýagtylandyrmaga mümkinçilik berýär.

LED akril piwo likýor çüýşesi içgisi Uly şampan yşyklandyryjy displeý çakyr çüýşeli displeý eýesi (4)

LED akril piwo likýor çüýşesi içgisi Uly şampan yşyklandyryjy displeý çakyr çüýşesi displeýi (3)

LED akril piwo likýor çüýşesi içgisi Uly şampan yşyklandyryjy displeý çakyr çüýşeli displeý eýesi (5)

Önümiň beýany

Ölçegi: 3 gatlak
Bu displeý stendi uzakdan dolandyrylýan, reňkini üýtgedýän LED çyrasy bolan pagoda dizaýny.Islendik jaýa ýa-da täjirçilik baryna ajaýyp goşundy bolar.
Aýratynlyk:
Greenaşyl ýalpyldawuk görnüş.
Strengthokary güýçli, täsire çydamly akril taýaklar.
Elektrik üpjünçiligini we uzakdan dolandyrmagy öz içine alýar.Gurnama gerek däl, adaty 110v rozetkasyna dakyň.
Çalt we aňsat gurýar.
LED yşyklary uzakdan dolandyrmak.17 Düwmäniň uzakdan dolandyrylyşy: 7 sany öňünden kesgitlenen reňk, tizligi dolandyrmak we garamagy dolandyrmak bilen öçürilen programma.
Dim re modeimi ünsi çekmek üçin gaty ýagty ýa-da inçe sözler üçin pes bolup biler.
Birinji synp gurluşygy, iň gowy iş!

LED akril piwo likýor çüýşesi içgisi Uly şampan yşyklandyryjy displeý çakyr çüýşesi displeýi (2)

LED akril piwo likýor çüýşesi içgisi Uly şampan yşyklandyryjy displeý çakyr çüýşesi displeýi (1)

LED akril piwo likýor çüýşesi içgisi Uly şampan yşyklandyryjy displeý çakyr çüýşesi displeýi (6)


  • Öňki:
  • Indiki: