sahypa_banner

Önümler

Gat agaç supermarket şampun kondisioner displeýi

Gysga düşündiriş:

1. Kosmetiki displeý: akril we MDF-den ýasalan
2. Ulanyşyň giň gerimi
3. Ekologiýa taýdan arassa we zäherli däl
4. Her gatlak 10 litr saklap bilýär
5. Ajaýyp dizaýn
6. embygnamak aňsat


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu element hakda

Bu element hakda
1.Haýr maska ​​displeýi: Saç maskasynyň displeýi kosmetika, hajathana we ş.m. saklamakdyr, islendik ýerde saklamak we görkezmek üçin ajaýyp.
2.MULTI-MAKSAT WE STYLIS - Vanna hajathana enjamlary, derini bejermek, dyrnak polýak, efir ýaglary, dermanlar, kosmetika gaplary, krem ​​ammarlary, derini bejermek üçin gaplar, bambuk makiýaup çotgasy ammarlary, Köln çüýşe gaplary - supermarketler üçin amatly Dükanlar, ofis esbaplary we öý goşlary.
3.KLUTTER-MUGT GURAMA - Hasap we şkafyň ýerini derrew boşadýar - Önümleri aňsat saklaýar - Bulaşyklygy azaldýar we taýýarlanmaga wagt tygşytlaýar - Amatly çekme ammary, alyp gitmek isleýän ownuk zatlaryňyzy gizleýär
4. embygnamak aňsat - Iň az gurnama zerur - Enjamlar we görkezmeler - Özbaşdak, ykjam saklaýjy gurnaýjy - Bir derejä 10 litr çenli goldaw berýär
5.Eko-dostlukly dizaýn - Bambuk agajyndan we MDF-den ýasalan - Tebigy reňkler - Tebigy stilleri, rustiki ferma jaýyny, tropiki, kenarýaka, spa mowzuklaryny, ýönekeý, häzirki zaman bezegi we başga-da zäherli däl - önüm 27.56 "L x 23.62" W x 78,74 "beýik

Gat agaç supermarket şampun kondisioner displeýi (3)

Gat agaç supermarket şampun kondisioner displeýi (7)

Gat agaç supermarket şampun kondisioner displeýi (6)

6. Halaýan önümiňiz üçin bulaşyklykdan gözlemekden ýadadyňyzmy?Öý zerur zatlaryny tertipli saklamak üçin “youlian” -yň 6 gatly MDF tagtasyny ulanyň!Bu poluň stendi islendik jaý üçin amatly.6 derejeli we logotip sözbaşy bilen makiýaup, derini bejermek we odekolondan başlap, hoşboý ys, banka we ofis esbaplaryna çenli islendik zady saklap bilýär.Aşakda dürli zatlar, goýmagy halaýan şahsy zatlaryňyz bar.MDF dizaýnlary tebigy, ýurt fermalary, tropiki, kenarýaka, minimalist we häzirki zaman bezegi bilen ajaýyp işleýär.Üýtgeşik dizaýn tehnologiýasy bilen, önümiň görnüşi üçin tortuň buzlanmagydyr.
7. Islendik otag üçin köpugurly ammar.
Bu boş ýer tygşytlaýjy mdf gurnaýjy, biraz goşmaça ammar zerur bolan islendik otag üçin hökmanydyr.Bedatylýan otagda, islendik çärä çalt göz aýlamak üçin hoşboý yslary we makiýaupy görkeziň.Spa ýaly asuda ýer üçin sabyn, beden ýuwmak we polotensalar bilen doldurylan hammam hasaplaýjy guramaçy hökmünde ulanyň.MDF tagtanyň gurluşy gündelik durmuşyň howlukmaçlygyndan gutulmaga kömek edýän zen ýaly hil getirýär.Goşmaça ulanmak üçin iş stansiýasyny tertipli ýa-da okuwda we ş.m. saklamak üçin ofis esbaplaryny saklaň. Mümkinçilikler çäksiz!
8. MDF-de owadan dizaýn edilen, ýygnamak aňsat.
Garaşsyz, ykjam we poldan üçege ammar.Minimal ýygnamagy talap edýär.Apparat we görkezmeleri öz içine alýar.MDF-den ýasalan.Gara we ak reňk.Zäherli däl we ekologiýa taýdan arassa.

Gat agaç supermarket şampun kondisioner displeýi (5)

Gat agaç supermarket şampun kondisioner displeýi (4)

Gat agaç supermarket şampun kondisioner displeýi (2)


  • Öňki:
  • Indiki: