sahypa_banner

Önümler

Custöriteleşdirilen beýsbol şapkasy sim tekjesi metal material şlýapa görkezilýär

Gysga düşündiriş:

1. Şlýapa displeýi metaldan ýasalan we berk gurluşa eýe
2. temperatureokary temperatura we poslama çydamly, çydamly
3. Howpsuz we ekologiýa taýdan arassa
3. Çeňňegiň beýikligi erkin sazlanyp bilner
4. Gurmak aňsat
5. Topokarky aýratyn LOGO bilen düzülip bilner


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1
2
3

Bu element hakda

1.Youlian 6 derejeli aýlawly şlýapa displeýinde kosplay parik rack tekerlerde erkin durmak.30 şlýapa ýa-da parik gapagy tutýar.

2.Bu displeý rafy gara poroşok bilen örtülen polat simden ýasalyp, gara metal bazada ýerleşýär.Berk we çydamly!Garaşsyz derejeli aýlaw dizaýny, size ýa-da müşderilere baş eşikleriňizi saklamak, tertiplemek we göz aýlamak üçin amatly ýeňillik we lezzet berýär.Şlýapa rafynda 30 şlýapa, parik ýa-da el trikota fasuly görkezilýär.

3. toparym top şekilli şlýapa saklaýjy, parikleriňizi we şlýapalaryňyzy tertipleşdirmegiň ygtybarly usulyny hödürleýär.Şlýapa saklaýjy topuň diametri 4,5 ". Her şlýapa rack dört sany gulplaýjy enjam bilen enjamlaşdyrylandyr. Topokardaky gol klipi, adaty habaryňyzy görkezip we saklap biler. Köp derejeli dizaýn, bu poluň üstünde jemi 30 şlýapa bolup biler. Dükanyňyza laýyk gelýär , ofis we öý. Bu şlýapa ekrany, harytlaryňyzy görkezmäge kömek edýär we harytlary howandarlaryňyza aňsatlaşdyrýar.

4. 21,4 "ini x 66" beýik x 21,4 "çuňlugy. Bazasy 17,7" ini 17,7 "çuňlugy.Agramy 16,8 litr.Paketde 1 x şlýapa görkeziş stendi bar (şlýapalar goşulmaýar).

4
5
6

Önümiň beýany

Şlýapa kolleksiýaňyzy tertipläň we tertipläň
Bu gözüňi özüne çekiji displeý bilen bölek şlýapalary we parikleri saýlap bilersiňiz, häzirki zaman stili we nepisligi.Ygtybarly metal gurluşykda, merkezi sütüne berkidilen berk burçly demir gol bilen goldanýan 20 sany tegelek simli şlýapa bar.Her şlýapa eýesiniň tegelek dizaýny, saklamak we görkezmek wagtynda şlýapalaryňyza we parikleriňize şekilini saklamaga kömek edýär.Halaýan esbaplaryňyzy görkezmäge we butigiňize ýa-da salonyňyza döwrebap öwrüm bermäge taýynmy?Bu ajaýyp şlýapa tekjesi diňe size gerek zat.


  • Öňki:
  • Indiki: