sahypa_banner

Önümler

adaty agaç içgisi piwo içgileriniň bölek satuw displeýi, kosmetiki agaç tekjesi displeýleri

Gysga düşündiriş:

1. Tebigy material
2. spaceeri tygşytlap, 25 çüýşäni saklap bilýär
3. Ulanyşyň giň gerimi
4. Dizaýn görnüşi mugt
5. Biz kepillendirilen hil we bäsdeşlik bahasy bolan zawod
6. Düzeltmegi kabul ediň (OEM & ODM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1.Hapak 25 çüýşe - Bu erkin içgi çüýşesi eýesi bilen 25 çüýşe içgini görkeziň.Bu stend, Içgi saklamak zerurlyklaryňyza amaly we ajaýyp çözgütdir.
2.Ser tygşytlamak - Ykjam we özüne çekiji, bu içgi gap aşhanaňyzda, baryňyzda, naharhanaňyzda köp ýer tutmaz.Hatda üstünde çakyr äýnegi saklamak ýa-da içgiler üçin hyzmat etmek üçin amatly tekjesi bar.
3.Klassiki dizaýn - “BuBeverage” çüýşe stendi, islendik öý bezegini ýa-da reňk palitrasyny doldurjak wagtlaýyn, rustiki görnüşe eýe.Islendik otaga owadan goşundy!
4.Güýç gurluşygy - Öýüňiz üçin diňe bir amatly ammar we bezeg bölegi bolmak bilen çäklenmän, berk hytaý firmasyndan hem ýasaldy.Bu gaty agaç Içgi rafy ýakyn ýyllarda dowam eder.
5. Önüm maglumatlary: W480mm * D450mm * H1750mm
6.A.Bu setirde ençeme ýyllap ýöriteleşýäris, agaç önümlerinden, agaç gaplamakdan we ş.m.
B. Biz zawod, şonuň üçin hödürlenýän önümler ýokary hilli we baha bäsdeş bolup biler.
C. Aziýanyň iň uly ownuk haryt lomaý bazary hökmünde önümi dürli görnüşde berip bileris.
D. customöriteleşdirilen, islendik reňk, islendik material, islendik görnüş bar, logotip çap edilip bilner.
7.Dongguan Youlian Display Technology Co., Ltd. displeý önümlerini we gaplaýyş önümlerini ösdürýän, dizaýn edýän we öndürýän giňişleýin senagat we söwda kärhanasydyr.20,000 inedördül metrlik häzirki zaman ussahanasy, 3000 inedördül metrlik ýokary derejeli suw esasly boýag pürküji otagy we birinji derejeli hünärmen enjamlary we enjamlary bar.Köp mukdarda eltip bermegi wada berip bileris.

Kompaniýamyzyň esasy önümleri apparat displeýleri, agaç displeý stendleri we birleşdirilen material displeýleri.Bizde doly displeý önümçiligi we iş ulgamy bar.Her ädim hünärmenler tarapyndan yzarlanýar we önümlerimiz kepillendirilip bilner.

Kompaniýamyz "hyjuw, arzuw, gymmatlyk, minnetdarlyk" -a eýerýär.Esasy gymmatlyklar, işgärler üçin oňat ösüş platformasyny dörediň we müşderiler üçin girdeji köpeldiň.Bu etapda işgärleri taýýarlamagyň tizligini ýokarlandyrmaly we önümçilik işini gowulandyrmaly we durnuklaşdyrmaly.Ygtybarly, arassa, takyk, ýokary hilli, ekologiýa taýdan arassa we netijeli önümçilik we iş ulgamyny dörediň.

içgi displeýi (7)

içgi displeýi (4)

içgi displeýi (6)

içgi displeýi (5)

içgi displeýi (3)

içgi displeýi (2)


  • Öňki:
  • Indiki: